Válka v Tribute

TEST se angažuje, jako spojenec CO2, ve válce v Tribute. Někdy platí, že jeden obrázek je za 1000 slov a tak válku nejlépe vystihuje následujicí obrázek: