Výroba VI - vývoj a výroba T3

Vývoj T3 je unikátní v tom, že vyžaduje zcela unikátní předměty, kdy se vlastně z trosek provádí reverzní výzkum, a také specifické místo - lze jej provádět pouze na POSech.

 

Důležité schopnosti

     Reverse Engineering - Reverzní vývoj (Level 4)

Každá úroveň: vyšší šance na provedení reverzního vývoje.

Vyžaduje Vědu 5, Metalurgii 4 a Výzkum 4.

Ta nejdůležitější schopnost ve vzorci na provedení úspěšnosti.

     Defensive Subsystem Technology - Technologie obranných subsystémů (Level 5)

     Electronic Subsystem Technology - Technologie elektronických subsystémů (Level 5)

     Engineering Subsystem Technology - Technologie strojních subsystémů (Level 5)

     Offensive Subsystem Technology - Technologie útočných subsystémů (Level 5)

     Propulsion Subsystem Technology - Technologie pohonných subsystémů (Level 5)

Každá úroveň: vyšší šance na provedení reverzního vývoje.

Vyžaduje Výzkum 5 a jedno z následujících: Elektronické strojírenství, Vysokoenergetická fyzika, Gravitonová fyzika či Nanitové strojírenství na úrovni 4.

Soubor pěti schopností, které navyšují šance na úspěšné reverzní vývoje.

     Electronic Engineering - Elektronické strojírenství (Level 5)

     Hydromagnetic Physics - Hydromagnetická fyzika (Level 5)

     Quantum Physics - Kvantová fyzika (Level 5)

     Plasma Physics - Plasmová fyzika (Level 5)

     Rocket Science - Raketová věda (Level 5)

Každá úroveň: vyšší šance na provedení reverzního vývoje.

Vyžaduje Vědu na úrovni 5 a jedno z následujících: Mechaniku či Inženýrství na úrovni 5.

Soubor pěti schopností z oblasti T2, které navyšují šance na úspěšný reverzní vývoj.

 

Předměty nutné k úspěšnému vývoji

Část lodi z magnetometrické signatury. Na místě magnetometrické signatury lze krom nepřátel nalézt kontejnery s troskami určitých komponent lodi a někdy i vrak talocanské lodi (v něm lze nalézt kus trupu). Všechny trosky lze nalézt ve třech typech, poničené, nefunkční, funkční, což ovlivní výsledný počet průběhů vyzkoumané kopie blueprintu.

Datajádra, dektryptory a RAM hybrid tech z radarové signatury. Na místě radarové signatury lze krom nepřátel nalézt kontejnery s několika typy předmětů, které nasměrovávají reverzní vývoj žádaným směrem. Datajader existuje 5 typů, pro každý subsystém jeden. Navíc je potřeba určité množství datajader z T2 vědy, která je druhotnou schopností pro T3 vývoj. RAM hybrid tech jsou využívána při každém reverzním vývoji, zatímco dekryptory směrují výzkum směrem k určité rase. Jsou 4 typy (Amarr, Caldari, Gallente, Minmatar) a díky nim získáte výsledek pro žádanou loď.

 

Provedení reverzního vývoje

Pro provádění reverzního vývoje je třeba vybavit POS reverzní laboratoří. Každý vývoj vyžaduje určitou trosku, příslušné datajádro, RAM a výrobcem vybraný dekryptor. Úspěšnost dosti závisí na výši ovlivňujících schopností, bývá okolo 1/3.

 

Výroba

Výroba samotná se opět dost liší od výroby T1 a T2. Materiály T1 jsou potřeba jen v minimální míře, T2 se opomíjejí úplně. Místo toho jsou třeba další materiály:

Plyny. V neznámém vesmíru lze objevit 9 druhů plynů, které jinde nelze najít. Tyto plyny se mísí, podobně jako materiály T2, v reaktoru, vždy se mísí dva druhy plynu a k nim specifický T1 materiál. Vznikne polymer.

Zachráněné materiály. Z NPC v neznámém vesmíru (Spáči) lze získat nový set trosek, z nichž se za pomoci polymerů vyrábějí komponenty. Na pokročilejší vraky je nutno použít vyšší stupeň schopnosti Salvaging nebo loď vybavenou rigem Salvage Tackle.

 

Důležité schopnosti

     Amarrian Starship engineering - Amarrská výroba lodí (Level 5)

     Caldari Starship engineering - Caldarská výroba lodí (Level 5)

     Gallente Starship engineering - Gallentská výroba lodí (Level 5)

     Minmatar Starship engineering - Minmatarská výroba lodí (Level 5)

Každá úroveň: vyšší šance na provedení vývoje T2. Zde nutno na vyšších úrovních k výrobě T3 subsystémů.

Vyžaduje Vědu na 5 a Mechaniku na 5.

Pro výrobu subsystémů potřeba úroveň 4, pro výrobu trupu úroveň 5.

     Defensive Subsystem Technology - Technologie obranných subsystémů (Level 5)

     Electronic Subsystem Technology - Technologie elektronických subsystémů (Level 5)

     Engineering Subsystem Technology - Technologie strojních subsystémů (Level 5)

     Offensive Subsystem Technology - Technologie útočných subsystémů (Level 5)

     Propulsion Subsystem Technology - Technologie pohonných subsystémů (Level 5)

Každá úroveň: vyšší šance na provedení reverzního vývoje. Zde nutno na vyšších úrovních k výrobě T3 subsystémů.

Vyžaduje Výzkum 5 a jedno z následujících: Elektronické strojírenství, Vysokoenergetická fyzika, Gravitonová fyzika či Nanitové strojírenství na úrovni 4.

Pro výrobu subsystémů potřeba úroveň 4.

     Electromagnetic Physics - Elektromagnetická fyzika (Level 5)

     Electronic Engineering - Elektronické strojírenství (Level 5)

     Graviton Physics - Gravitonová fyzika (Level 5)

     Mechanical Engineering - Raketová věda (Level 5)

     Plasma Physics - Plasmová fyzika (Level 5)

Každá úroveň: vyšší šance na provedení T2 a T3 vývoje.

Vyžaduje Vědu na úrovni 5 a jedno z následujících: Mechaniku, Elektroniku či Inženýrství na úrovni 5.

Soubor pěti schopností z oblasti T2, které jsou nutné k výrobě T3 subsystémů a trupů, potřeba mít na úrovni 4.

     Industry - Průmysl (Level 1)

Každá úroveň: sníží dobu výroby o 4%.

Nutné mít na úrovni 5.

Bez požadavků.

Nutné při samotné výrobě T3 trupů lodí či výrobě komponent.

     Jury Rigging - Upravování lodí (Level 3)

Normálně umožňuje vkládat rigy do lodí, zde je požadavkem u výroby subsystémů i trupu.

Vyžaduje Mechaniku na úrovni 3.

Pro výrobu subsystémů i trupu je potřeba úroveň 5.

     Cruiser construction - konstrukce křižníků (Level 5)

Každá úroveň: Umožňuje konstrukci pokročilých typů křižníků T2 a T3.

Vyžaduje: Konstrukce fregat na úrovni 4.

Pro výrobu trupu potřeba úroveň 5.

 

Provedení výroby

Nejprve je nutno smísit plyny a materiály z asteroidů (T1) v reaktoru a nasbírat dostatek trosek z NPC lodí (Spáčů). Z těchto materiálů pak vyrobíte přes nakoupitelné blueprinty komponenty, z nichž se potom sestavují subsystémy a trupy.

Samotnou loď však lze sestavit pouze na stanicích.

 

Výklad zjednodušeného diagramu:

Do sila se vkládá T1 materiál, do obou biochemických sil dva specifické plyny. Reaktor pak vkládá zpracovaný polymer do polymerového sila. Polymery a zachráněné materiály se pak použijí k výrobě komponent přes specifický blueprint. Samotné subsystémy a trupy se pak vyrábějí z těchto komponent díky blueprintům, které byly získány reverzním výzkumem.